Informacja dla mieszkańców SUW St. Skrzański

 

21.12.2018 - Scan0448

Informacja dla mieszkańców SUW St. Skrzański

 

29.11.2018 - Scan0424

Komunikat o stanie wody z wodociągu publicznego Stanislawów Skrzański

Komunikat o stanie wody z wodociągu publicznego SUW Stanisławowie Skrzańskim

 

15.11.2018 - komunikat15112018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

05.07.2018 - ogloszenie05072018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju napędowego"

 

13.06.2018 -wybór oferty

Dostawę oleju napędowego dla potrzeb własnych

Postanowienie i decyzja zaopatrzenia w wodę


Informacja o unieważnieniu postępowania - paliwo 2018


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT DODATKOWYCH


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT


OCENA JAKOŚCI WODY

22.05.2017 -Ocena Jakości Wody

 


Dlaczego warto nas wybrać

Dostawca wody

Spółka jest dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. Woda jest dostarczana systemem wodociągów magistralnych i rozdzielczych bezpośrednio do odbiorców końcowych za pomocą dziesięciu stacji uzdatniania wody. Woda sprzedawana jest na terenie całej Gminy Gostynin.

Usługi w zakresie

Spółka oferuje nadto usługi w zakresie wykonawstwa robót budowlanych oraz sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Odbiorca ścieków

Spółka jest odbiorcą ścieków komunalnych doprowadzanych do trzech biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Dwie oczyszczalnie przystosowane są również do zlewowego odbioru ścieków.


RAPORTY Z BADAŃ WODY

Numer raportu

Miejsce poboru próbki

*.PDF

1/2017

SUW Sieraków - studnia nr1

Zobacz raporty nr 1

2/2017

SUW Sieraków – hydrofornia

Zobacz raporty nr 2

3/2017

SUW Leśniewice - studnia nr 2

Zobacz raporty nr 3

4/2017

SUW Leśniewice - hydrofornia

Zobacz raporty nr 4

5/2017

SUW Bielawy - studnia nr 2

Zobacz raporty nr 5

6/2017

SUW Bielawy - hydrofornia

Zobacz raporty nr 6

7/2017

SUW Stanisławów Skrzański - studnia nr 1

Zobacz raporty nr 7

8/2017

SUW Stanisławów Skrzański - hydrofornia

Zobacz raporty nr 8

O nas

http://zksolec.eu/wp-content/uploads/2015/09/tabletsolec-500x387.png

Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. funkcjonujący od dnia 1 grudnia 2008 roku jest następcą prawnym zakładu budżetowego działającego wcześniej pod firmą: Zakład Komunalny w Solcu.

Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. jest członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie z siedzibą w Bydgoszczy.

Dyżury telefoniczne osób odpowiedzialnych za awarie wodociągowe i kanalizacyjne po godz.: 15:00

 

Informacji o awariach sieci wodociągowo-knalizacyjnych należy dokonywać pod nr. tel. (024) 235-30-91, w godz. 7:00 - 15:00

Po godz. 15:00 - dyżury telefoniczne:

- od 01 - 15 każdego miesiąca - P. Sylwia Janiszewska (608 411 696)

- od 16 - 31 każdego miesiąca - P. Waldemar Broda (606 782 111)

Konserwatorzy odpowiedzialni za poszczególne stacje

 
SWU Lucień
SUW Bierzewice
Badena Roberttel.: 538443467
   
SUW Kozice
SUW Józefków
SUW Krzywie
Zieliński Jantel.: 698 647 071
   
SUW Bielawy
SUW Leśniewice
SUW St. Skrzański
Milczarek Jantel.: 692 059 016
   
SUW Sieraków
SUW Dąbrówka
Górecki Grzegorztel.: 602 201 309
   
Konserwatorzy odpowiedzialni za oczyszczalnie
 
Lucień
Bierzewice
Badena Roberttel.: 538443467
   
Białotarsk
Sokołów
Górecki Grzegorztel.: 602 201 309
   

 Kierownik Działu Eksploatacji:
Broda Waldemar - tel.: 606 782 111

   
 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzenie ścieków


Zgoda na obciążenie rachunku