woda h

Komunikat w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Gostynin

W związku z przedłużającym się okresem suszy oraz niemożliwym do przewidzenia zwiększonym rozbiorem wody  z wodociągów,  Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej do czasu zmiany sytuacji pogodowej. W szczególności chodzi o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno – bytowe t.j. nie podlewanie trawników, terenów rekreacyjnych, napełnianie oczek wodnych i basenów, mycie samochodów. Prosimy wszystkich użytkowników o pobór wody tylko do niezbędnych potrzeb  bytowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego niemożliwego do przewidzenia zwiększonego rozbioru wody, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.