Siedziba

Zakład Komunalny w Solcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Solec 39 c, 09-500 Gostynin

NIP: 971-069-73-92 REGON:141624085

Kapitał Zakładowy: 1.200.000 zł.

www.zksolec.eu

tel./fax: 0 24 235 30 91

e-mail sekretariat: sekretariat@zksolec.eu

Reprezentacja Spółki

Zarząd

Paweł Czarnecki - Prezes Zarządu

Tel.: 606 607 764

e-mail: pawel.czarnecki@zksolec.eu

Rada Nadzorcza

1. Konrad Wypych - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Magdalena Keplin - Członek Rady Nadzorczej

3. Małgorzata Wiland - Członek Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko
Telefon
Email
Wiadomość