Uchwała nr 147/XXV/2016

W sprawie; zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę


Uchwała nr 78/XVI/2015

W sprawie; zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Uchwała nr 379/XLIX/2014

W sprawie; zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Uchwała nr 378/XLIX/2014

W sprawie; zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.


Uchwała nr 230/XXIX/2013

W sprawie; zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Uchwała nr 229/XXIX/2013

W sprawie; zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.


Uchwała nr 202/XXVI/2009

W sprawie; zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.