Usługi budowlane

Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., będący następcą prawnym zakładu budżetowego Gminy Gostynin oferuje wykonawstwo robót budowlanych oraz branżowych.

Spółka posiada doświadczenie w realizacji:

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

stacji uzdatniania wody;

innych robót budowlanych i sanitarnych.

Firma dysponuje doświadczoną kadrą oraz specjalistycznym sprzętem do wykonywania tego typu robót, a w miarę potrzeby korzysta także ze sprawdzonych podwykonawców.

Woda, ścieki

Cennik taryf i opłat abonamentowych
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujący od dnia 6 czerwiec 2018 roku do dnia 5 czerwiec 2019 roku.

1. Zaopatrzenie w wodę:

Wyszczególnienie Cena jednostkowa brutto dla wszystkich taryfowych grup odbiorców
Cena jednostkowa dostarczanej wody 3,07 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 2,05zł/m-c

Powyższe ceny zawierają 8-procentowy podatek VAT.

2. Odprowadzanie ścieków:

Wyszczególnienie Cena jednostkowa brutto dla wszystkich taryfowych grup odbiorców
Cena jednostkowa odprowadzanych ścieków do sieci sanitarnej i punktu zlewowego wraz z dopłatą Gminy 8,15zł/m3 w tym dopłata Gminy w wysokości 1,79 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej Nie pobiera się

Powyższe ceny zawierają 8-procentowy podatek VAT.